Lavender Breeze @ Kweperlaan
Burgerstraat, Murraysburg
Tel: 078 127 5225

Die Ou Waenhuis
Pastorie Straat 10B
Tel: 082 588 6568