Die Pienk Meerkat
109 Aliwal straat, Waverley
083 279 3166

Greenside Kwekery
18 Tafelberg Avenue, Spitskop
Tel: 051 451 3042 / 3

Elderberri Mark
Pretty Gardens 6, Du Plessis Rylaan, Garden Centre Shop 8, Langenhoven Park
Tel: 082 771 1722 / 082 872 6618